Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2800(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0838/2016

Συζήτηση :

PV 28/06/2016 - 4
CRE 28/06/2016 - 4

Ψηφοφορία :

PV 28/06/2016 - 5.1
CRE 28/06/2016 - 5.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0294

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 28 Ιουνίου 2016 - Βρυξέλλες

4. Τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο (2016/2800(RSP))

Οι Jeanine Hennis-Plasschaert (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marine Le Pen, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Claude Juncker και Jeanine Hennis-Plasschaert.

Παρεμβαίνουν οι Diane Dodds, Marcel de Graaff, Nigel Farage, Alyn Smith, Martina Anderson, Guy Verhofstadt, Ryszard Antoni Legutko, Gianni Pittella και Manfred Weber.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Philippe Lamberts, σχετικά με την απόφαση για αποχώρηση από την ΕΕ ως αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του Ηνωμένου Βασιλείου (2016/2800(RSP)) (B8-0838/2016

—   Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, σχετικά με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο (2016/2800(RSP)) (B8-0839/2016

—   Gabriele Zimmer, Martina Anderson και Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο (2016/2800(RSP)) (B8-0840/2016

—   Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο (2016/2800(RSP)) (B8-0841/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.6.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου