Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2800(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0838/2016

Συζήτηση :

PV 28/06/2016 - 4
CRE 28/06/2016 - 4

Ψηφοφορία :

PV 28/06/2016 - 5.1
CRE 28/06/2016 - 5.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0294

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 28 Ιουνίου 2016 - Βρυξέλλες

5.1. Τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο (ψηφοφορία)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο (2016/2800(RSP))

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0838/2016, B8-0839/2016, B8-0840/2016 και B8-0841/2016

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0838/2016

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2016)0294)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0839/2016, B8-0840/2016 et B8-0841/2016 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις

Ο Morten Messerschmidt προτείνει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 10. Δεδομένου ότι περισσότεροι από 40 βουλευτές εκφράζουν αντίρρηση, αυτή η προφορική τροπολογία δεν κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου