Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 28 юни 2016 г. - Брюксел

5. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


5.1. Резултат от референдума в Обединеното кралство (гласуване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Резултат от референдума в Обединеното кралство (2016/2800(RSP))

Предложения за резолюция B8-0838/2016, B8-0839/2016, B8-0840/2016 и B8-0841/2016

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0838/2016

Приема се (P8_TA-PROV(2016)0294)

(Предложенията за резолюции B8-0839/2016, B8-0840/2016 и B8-0841/2016 отпадат.)

Изказвания

Morten Messerschmidt представи устно изменение към изменение 10. Тъй като повече от 40 членове на ЕП се противопоставиха на вземането предвид на това устно предложение за изменение, то не беше прието.

Правна информация - Политика за поверителност