Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 28 юни 2016 г. - Брюксел

6. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Устните обяснения на вот ще бъдат направени през следващата месечна сесия.

Правна информация - Политика за поверителност