Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 28. júna 2016 - Brusel

6. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Ústne vysvetlenia hlasovania budú k dispozícii na nasledujúcej plenárnej schôdzi.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia