Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 28 juni 2016 - Bryssel

6. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

De muntliga röstförklaringarna skulle avges vid nästföljande sammanträdesperiod.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy