Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 4 juli 2016 - Straatsburg

4. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
Volledige verslagen

Luke Ming Flanagan heeft laten weten dat hij tijdens de vergadering van 23 juni 2016 weliswaar aanwezig was, maar dat zijn naam niet op de presentielijst staat.

Monika Smolková was aanwezig tijdens de vergadering van 28 juni 2016, maar haar naam staat niet op de presentielijst.

De notulen van de vergaderingen van 22, 23 en 28 juni 2016 worden goedgekeurd.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Elisabetta Gardini, namens de PPE-Fractie, om haar medeleven te betuigen met de nabestaanden van de 9 Italiaanse slachtoffers van de aanslagen in Bangladesh en om het verzoek om de agenda van donderdag te wijzigen dat haar fractie wilde indienen in te trekken (punt 12 van de notulen van 4.7.2016).

Juridische mededeling - Privacybeleid