Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 4. júla 2016 - Štrasburg

4. Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
Doslovný zápis

Luke Ming Flanagan informoval predsedníctvo, že sa zúčastnil na rokovaní dňa 23. júna 2016, ale jeho meno nebolo uvedené na prezenčnej listine.

Monika Smolková bola prítomná na rokovaní dňa 28. júna 2016, ale jej meno nebolo uvedené na prezenčnej listine.

Zápisnice z rokovaní dňa 22., 23. a 28. júna 2016 boli schválené.

°
° ° °

V rozprave vystúpila Elisabetta Gardini v mene skupiny PPE, aby vyjadrila sústrasť rodinám deviatich talianskych obetí útokov v Bangladéši a aby stiahla žiadosť o zmenu programu štvrtkového rokovania, ktorú pôvodne predložila jej skupina (bod 12 zápisnice zo dňa 4.7.2016).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia