Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 4. juli 2016 - Strasbourg

5. Parlamentets sammensætning

De kompetente polske og portugisiske myndigheder havde meddelt, at Urszula Krupa var blevet valgt til Europa-Parlamentet i stedet for Janusz Wojciechowski med virkning fra den 24. juni 2016, og at Manuel António Dos Santos var blevet valgt til medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Elisa Ferreira med virkning fra den 28. juni 2016.

Urszula Krupa og Manuel António Dos Santos deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe deres mandater endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik