Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο

5. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες αρχές της Πολωνίας και της Πορτογαλίας ανακοίνωσαν την εκλογή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Urszula Krupa σε αντικατάσταση του Janusz Wojciechowski, με ισχύ από τις 24 Ιουνίου 2016, και του Manuel António dos Santos σε αντικατάσταση της Elisa Ferreira, με ισχύ από την 28 Ιουνίου 2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή των βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, οι Urszula Krupa και Manuel António Dos Santos καταλαμβάνουν την έδρα τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως υπογράψει γραπτή δήλωση ότι δεν κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου