Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 4 juli 2016 - Straatsburg

5. Samenstelling Parlement

De bevoegde Poolse en Portugese autoriteiten hebben kennisgegeven van de benoeming van Urszula Krupa tot lid van het Parlement, ter vervanging van Janusz Wojciechowski, met ingang van 24 juni 2016, en van Manuel António Dos Santos ter vervanging van Elisa Ferreira, met ingang van 28 juni 2016.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, nemen Urszula Krupa en Manuel António Dos Santos, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

Juridische mededeling - Privacybeleid