Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 4 juli 2016 - Strasbourg

5. Parlamentets sammansättning

De behöriga polska myndigheterna hade meddelat att Urszula Krupa utsetts till ledamot av Europaparlamentet i stället för Janusz Wojciechowski, med verkan från den 24 juni 2016, och de behöriga portugisiska myndigheterna hade meddelat att Manuel António Dos Santos utsetts till ledamot av Europaparlamentet i stället för Elisa Ferreira, med verkan från den 28 juni 2016.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Urszula Krupa och Manuel António Dos Santos fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att de utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid de skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att de undertecknat en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy