Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο

6. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις ομάδες S&D, Verts/ALE και EFDD, τα ακόλουθα αιτήματα διορισμού:

επιτροπή DEVE: Manuel António Dos Santos αντί Pedro Silva Pereira

επιτροπή ITRE: Jakop Dalunde

επιτροπή AFCO: Diane James αντί Petr Mach

Αντιπροσωπία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ευρω-Λατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση: Manuel António Dos Santos

Αντιπροσωπεία στην κοινοβουλευτική επιτροπή συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας: Jakop Dalunde

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest : Jakop Dalunde

Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Μολδαβίας: Jakop Dalunde

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου