Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 4 juli 2016 - Strasbourg

6. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit följande begäranden om utnämningar från S&D-, Verts/ALE- och EFDD-grupperna:

DEVE-utskottet: Manuel António Dos Santos i stället för Pedro Silva Pereira

ITRE-utskottet: Jakop Dalunde

AFCO-utskottet: Diane James i stället för Petr Mach

delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika: Manuel António Dos Santos

delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland: Jakop Dalunde

delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest: Jakop Dalunde

delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Moldavien: Jakop Dalunde

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy