Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 4 juli 2016 - Strasbourg

7. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Rättelsen P7_TA(2013)0482(COR02) hade tillkännagivits i kammaren den 22 juni 2016 (punkt 7 i protokollet av den 22.6.2016).

Eftersom det inte hade begärts någon omröstning om denna rättelse av någon politisk grupp eller minst 40 ledamöter (artikel 231.4 i arbetsordningen), ansågs den godkänd.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy