Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 4. heinäkuuta 2016 - Strasbourg

8. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 6. heinäkuuta 2016 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kansalaisten vapaan liikkuvuuden edistämisestä yksinkertaistamalla tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä Euroopan unionissa koskevia vaatimuksia sekä asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta (00020/2016/LEX - C8-0251/2016 - 2013/0119(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 kumoamisesta (00015/2016/LEX - C8-0250/2016 - 2014/0285(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Tunisialle (00009/2016/LEX - C8-0249/2016 - 2016/0039(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä unionin yleiselle tuomioistuimelle (00022/2016/LEX - C8-0248/2016 - 2015/0906(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa (00026/2016/LEX - C8-0236/2016 - 2013/0027(COD)).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö