Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2016 m. liepos 4 d. - Strasbūras

8. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad 2016 m. liepos 6 d., trečiadienį, kartu su Tarybos pirmininku pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 (00020/2016/LEX - C8-0251/2016 - 2013/0119(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatomas daugiametis Baltijos jūros menkių, silkių ir šprotų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos planas ir iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2187/2005 bei panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1098/2007 (00015/2016/LEX - C8-0250/2016 - 2014/0285(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas, kuriuo Tunisui suteikiama papildoma makrofinansinė pagalba (00009/2016/LEX - C8-0249/2016 - 2016/0039(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl jurisdikcijos perdavimo Bendrajam Teismui kaip pirmajai instancijai spręsti Europos Sąjungos ir jos tarnautojų ginčus (00022/2016/LEX - C8-0248/2016 - 2015/0906(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti (00026/2016/LEX - C8-0236/2016 - 2013/0027(COD)).

Teisinė informacija - Privatumo politika