Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2016. gada 4. jūlijs - Strasbūra

8. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2016. gada 6. jūlijā, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot dažu publisko dokumentu uzrādīšanas prasības Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1024/2012 (00020/2016/LEX - C8-0251/2016 - 2013/0119(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru izveido daudzgadu plānu mencas, reņģes un brētliņas krājumiem Baltijas jūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, un ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2187/2005 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1098/2007 (00015/2016/LEX - C8-0250/2016 – 2014/0285(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums, ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Tunisijai (00009/2016/LEX - C8-0249/2016 – 2016/0039(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par to, lai Vispārējai tiesai nodotu kompetenci pirmajā instancē izskatīt domstarpības starp Eiropas Savienību un tās darbiniekiem (00022/2016/LEX - C8-0248/2016 – 2015/0906(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā Savienībā (00026/2016/LEX - C8-0236/2016 - 2013/0027(COD)).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika