Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 4 juli 2016 - Strasbourg

9. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelanden om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna februari I, februari II och mars 2016 finns tillgängliga på Europarl.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy