Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. július 4., Hétfő - Strasbourg

11. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelvre irányuló javaslata a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről (COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

EMPL, JURI

- Javaslat az 531/2012/EU rendeletnek a nagykereskedelmi barangolási piacokra vonatkozó szabályok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

IMCO

- 2. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2016. évi általános költségvetéshez: a 2015-ös pénzügyi év többletének beállítása a költségvetésbe (09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

CONT

- Javaslat egyes tagállamoknak a Kazahsztánnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980.évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra (COM(2016)0368 - C8-0232/2016 - 2016/0169(NLE))

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

LIBE

- Javaslat egyes tagállamoknak a Koreai Köztársaságnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980.évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra (COM(2016)0372 - C8-0233/2016 - 2016/0173(NLE))

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

LIBE

- Javaslat az Osztrák Köztársaságnak és Romániának a Perunak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980.évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra (COM(2016)0367 - C8-0234/2016 - 2016/0168(NLE))

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

LIBE

- Javaslat az Európai Unió és az Uruguayi Keleti Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Horvát Köztársaság engedményes listáján szereplő engedményeknek ezen ország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

AFET

- Módosított javaslat - az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára vonatkozó kiegészítő vámokról (kodifikált szöveg) (COM(2016)0408 - C8-0237/2016 - 2014/0175(COD))

utalva

illetékes :

JURI

- Javaslat az 1303/2013/EU rendeletnek egyes, a pénzügyi stabilitás vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek által fenyegetett tagállamok pénzügyi irányításával kapcsolatos rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

REGI

vélemény :

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN

- Javaslat a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2015/1601 határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra (08330/2016 - C8-0239/2016 - 2016/0089(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

BUDG

2) a parlamenti bizottságok

2.1) jelentések:

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Perui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

- ***I Jelentés az Európai Határ- és Parti Őrségről és a 2007/2004/EK rendelet, a 863/2007/EK rendelet, valamint a 2005/267/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

- Jelentés a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény végrehajtásáról, különös tekintettel az ENSZ CRPD bizottságának záró észrevételeire (2015/2258(INI)) - EMPL bizottság (társbizottság) - Előadó: Helga Stevens (A8-0203/2016)

- Jelentés a menekültekről: társadalmi befogadás és munkaerő-piaci integráció (2015/2321(INI)) - EMPL bizottság (társbizottság) - Előadó: Brando Benifei (A8-0204/2016)

- Jelentés az emberkereskedelem elleni küzdelemről az uniós külkapcsolatok terén (2015/2340(INI)) - AFET bizottság (társbizottság) - Előadó: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Azerbajdzsán Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, az Európai Unió és az Azerbajdzsán Köztársaság közötti, az Azerbajdzsán Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

- Jelentés az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó, 2/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetéről a 2015-ös pénzügyi év többletének bevitele (09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

- ***I Jelentés az energiahatékonyságot jelölő címkézés keretének meghatározásáról és a 2010/30/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

- ***I Jelentés az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Michael Cramer (A8-0215/2016)

- Jelentés a szociális és környezetvédelmi normákról, az emberi jogokról és a vállalati felelősségvállalásról szóló 2010. évi parlamenti ajánlások végrehajtásáról (2015/2038(INI)) - INTA bizottság - Előadó: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

- Jelentés a kereskedelem és beruházás új, előretekintő és innovatív jövőbeli stratégiájáról (2015/2105(INI)) - INTA bizottság - Előadó: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

2.2) ajánlás második olvasatra

- ***II Ajánlás második olvasatra a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat