Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 4. heinäkuuta 2016 - Strasbourg

12. Käsittelyjärjestys
Sanatarkat istuntoselostukset

Heinäkuun 2016 (PE 585.204/PDOJ) istuntojen lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 152 artikla):

Maanantai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Tiistai

— Puhemies ilmoitti, että Igor Šoltesin mietinnöstä "Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Leo Brincat" (PDOJ:n kohta 61) toimitettavaa äänestystä on lykättävä, koska ehdokkaan kuulemista ei ole pidetty. Näin ollen työjärjestyksen 121 artiklan 3 kohdassa määrättyä kahden kuukauden määräaikaa jatketaan.

— GUE/NGL-ryhmän ja S&D-ryhmän pyyntö ottaa iltapäivän esityslistan ensimmäiseksi kohdaksi keskustelu neuvoston ja komission julkilausumista aiheesta "Puolan viimeaikaiset tapahtumat ja niiden vaikutus Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuihin perusoikeuksiin", minkä päätteeksi jätetään käsiteltäväksi päätöslauselmaesitys, josta toimitetaan äänestys keskiviikkona.

Puheenvuorot: Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka perusteli pyynnön, Enrique Guerrero Salom, joka kannatti pyyntöä, Ryszard Czarnecki, joka vastusti pyyntöä, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, joka ehdotti, että keskustelu ja äänestys pidettäisiin syyskuun istuntojaksolla, Rebecca Harms ja Manfred Weber, jotka kannattivat edeltävän puhujan pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi alkuperäisen pyynnön NHÄ:ssä (116 puolesta, 169 vastaan, 70 tyhjää).

Parlamentti hyväksyi ALDE-ryhmän pyynnön KÄ:ssä (276 puolesta, 52 vastaan, 18 tyhjää).

Keskiviikko

— S&D-ryhmän pyyntö ottaa iltapäivän esityslistan toiseksi kohdaksi keskustelu komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausumasta aiheesta "Lähi-idän rauhanprosessiin liittyvät uudet aloitteet”.

Puheenvuorot: Enrique Guerrero Salom S&D-ryhmän puolesta, joka perusteli pyynnön, ja Neoklis Sylikiotis, joka kannatti pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (174 puolesta, 136 vastaan, 17 tyhjää).

Torstai

— PPE-ryhmän pyyntö, joka koskee aiheesta "Bahrain" käytävän keskustelun (PDOJ:n kohta 90) korvaamista keskustelulla aiheesta "Bangladeshin terrori-iskut", on peruutettu (istunnon pöytäkirja 4.7.2016, kohta 4). Parlamentti hyväksyi tämän peruutuksen.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö