Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. július 4., Hétfő - Strasbourg

12. Ügyrend
Szó szerinti jegyzőkönyv

Kiosztották a 2016. júliusi plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 585.204/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 152. cikke):

Hétfő

Nincs javasolt változtatás.

Kedd

— Az elnök közli, hogy A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Leo Brincat című az Igor Šoltes-jelentésről(a PDOJ 61. pontja) elhalasztják a szavazást, mivel nem került sor a jelölt meghallgatására. Ezért az eljárási szabályzat 121. cikkének (3) bekezdésében rögzített 2 hónapos határidőt meghosszabbítják.

— A GUE/NGL és az S&D képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy délutáni első pontként tűzzenek napirendre egy vitát a Tanács és a Bizottság Közelmúltbeli fejlemények Lengyelországban és hatásuk az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített alapjogokra című nyilatkozatairól, melyet egy állásfoglalási indítvány benyújtásával zárnának, melyről szerdán szavaznának.

Felszólal: Barbara Spinelli, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében indokolja a kérését, Enrique Guerrero Salom támogatja azt, Ryszard Czarnecki ellenzi, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében javasolja, hogy a vitára és a szavazásra a szeptemberi ülésen kerüljön sor, Rebecca Harms és Manfred Weber pedig támogatják ez utóbbi kérést.

A Parlament név szerinti szavazással (116 mellette, 169 ellene, 70 tartózkodás) elutasítja az eredeti kérelmet.

A Parlament elektronikus szavazással (276 mellette, 52 ellene, 18 tartózkodás) jóváhagyja az ALDE képviselőcsoport kérelmét.

Szerda

— Az S&D képviselőcsoport kéri, hogy második délutáni pontként tűzzenek napirendre egy vitát a Bizottság alelnöke/az Unió kül- és biztonságpolitikai képviselője A közel-keleti békefolyamathoz kapcsolódó új kezdeményezések című nyilatkozatáról.

Felszólal: Enrique Guerrero Salom, a(z) S&D képviselőcsoport nevében indokolja a kérést és Neoklis Sylikiotis támogatja azt.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (174 mellette, 136 ellene, 17 tartózkodás).

Csütörtök

— A PPE képviselőcsoport visszavonta arra irányuló kérelmét, hogy a Bahrein (a PDOJ 90. pontja) helyett a bangladesi terrortámadásokról folytassanak vitát (2016.7.4-i jegyzőkönyv, 4. pont ). A Parlament egyetért a visszavonással.

Az ügyrendet megállapítják.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat