Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2016 m. liepos 4 d. - Strasbūras

12. Darbų programa
Stenograma

Buvo išdalytas galutinis 2016 liepos plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 585.204/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnis):

Pirmadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Antradienis

— Pirmininkas pranešė, kad balsavimas dėl Igor Šoltes pranešimo "Audito Rūmų nario skyrimas: Leo Brincat" (galutinės darbotvarkė projekto 61 punktas) turės būti atidėtas, nes dar neįvyko kandidato klausymas. Todėl Darbo tvarkos taisyklių 121 straipsnio 3 dalyje numatytas 2 mėnesių laikotarpis yra pratęsiamas .

— GUE/NGL ir S&D frakcijų prašymas į popietinę darbotvarkę pirmu punktu įrašyti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų dėl "Pastarojo meto įvykiai Lenkijoje ir jų poveikis pagrindinėms teisėms, išdėstytoms Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje", jas užbaigiant pasiūlyu dėl rezoliucijos, dėl kurios bus balsuojama trečiadienį.

Kalbėjo: Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu, ji pritarė prašymui, Enrique Guerrero Salom, ji pritarė prašymui, Ryszard Czarnecki, contre la demande, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, jis pasiūlė diskusijas ir balsavimą surengti rugsėjo mėn. sesijos metu, Rebecca Harms ir Manfred Weber parėmė pastarąjį pasiūlymą.

Vardinio balsavimo metu (116 už, 169 prieš, 70 susilaikius) Parlamentas atmetė pirminį prašymą.

Elektroninio balsavimo metu (276 už, 52 prieš, 18 susilaikius) Parlamentas patvirtino ALDE frakcijos prašymą.

Trečiadienis

— S&D frakcijos prašymas, kuriuo popietinės darbotvarkės antruoju punktu siūloma įrašyti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo dėl naujų iniciatyvų Artimųjų Rytų taikos proceso atžvilgiu.

Kalbėjo: Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu, jis pritarė prašymui, ir Neoklis Sylikiotis pritarė prašymui.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (174 balsavo už, 136 – prieš, 17 susilaikė) patenkino prašymą.

Ketvirtadienis

— PPE frakcijos prašymas, kuriuo siūloma diskusijas dėl Bahreino (galutinės darbotvarkė projekto 90 punktas) pakeisti diskusijomis dėl teroristinių išpuolių Bangladeše buvo atsiimtas (2016 07 04 protokolo 4 punktas). Parlamentas tam pritarė.

Darbų programa patvirtinta.

Teisinė informacija - Privatumo politika