Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 4. julij 2016 - Strasbourg

12. Razpored dela
Dobesedni zapis

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delno zasedanje julija 2016 (PE 585.204/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 152 Poslovnika):

Ponedeljek

Ni sprememb.

Torek

— Predsednik je sporočil, da bo treba glasovanje o poročilu Igorja Šoltesa z naslovom "Imenovanje člana Računskega sodišča - Leo Brincat" (točka 61 PDOJ) preložiti, ker ni bilo predstavitve kandidata. Posledično se rok dveh mesecev, predviden v členu 121(3) Poslovnika, podaljša.

— Zahteva skupin GUE/NGL in S&D za vpis, kot prve točke popoldanskega dnevnega reda, razprave o izjavah Sveta in Komisije na temo"Najnovejši dogodki na Poljskem in njihov vpliv na temeljne pravice iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah", ki se bo zaključila z vložitvijo predloga resolucije, o katerem se bo glasovalo v sredo.

Govorili so Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL, ki je utemeljila zahtevo, Enrique Guerrero Salom, ki je zahtevo podrprl, Ryszard Czarnecki, ki je zahtevi nasprotoval, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, ki je predlagal, da razprava in glasovanje potekajo na septembrskem delnem zasedanju, Rebecca Harms in Manfred Weber ki sta podprla zadnjo zahtevo.

S poimenskim glasovanjem (116 za, 169 proti, 70 vzdržanih glasov) je Parlament zavrnil prvotno zahtevo.

Z elektronskim glasovanjem (276 za, 52 proti, 18 vzdržanih glasov) je Parlament odobril zahtevo skupine ALDE.

Sreda

— Zahteva skupine S&D za vpis, kot druge točke popoldanskega dnevnega reda, razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z naslovom "Nove pobude, povezane z mirovnim procesom na Bližnjem vzhodu".

Govorila sta Enrique Guerrero Salom v imenu skupine S&D, ki je zahtevo utemeljil, in Neoklis Sylikiotis, ki je zahtevo podprl.

Parlament je zahtevo odobril (EG) (174 glasov za, 136 glasov proti, 17 vzdržanih glasov).

Četrtek

— Zahteva skupine PPE, s katero se nadomesti razprava na temo "Bahrajn" (točka 90 PDOJ) z razpravo z naslovom "Teroristični atentati v Bangladešu", je bila umaknjena (točka 4 zapisnika z dne 4.7.2016). Parlament je umik odobril.

S tem je bil določen razpored dela.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov