Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 4 juli 2016 - Strasbourg

12. Arbetsplan
Fullständigt förhandlingsreferat

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden juli 2016 (PE 585.204/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 152 i arbetsordningen:

Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.

Tisdag

— Talmannen meddelade att omröstningen om Igor Šoltes betänkande om "Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Leo Brincat" (punkt 61 i PDOJ) måste skjutas upp eftersom kandidaten ännu inte hörts. Följaktligen förlängdes den tidsfrist på 2 månader som anges i artikel 121.3 i arbetsordningen.

— Begäran från GUE/NGL- och S&D-grupperna om att som första punkt på eftermiddagens föredragningslista föra upp en debatt om rådets och kommissionens uttalanden om "Den senaste utvecklingen i Polen och dess inverkan på de grundläggande rättigheterna enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna", med ett resolutionsförslag som skulle gå till omröstning på onsdagen.

Talare: Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, som motiverade begäran, Enrique Guerrero Salom, som talade för begäran, Ryszard Czarnecki, som talade mot begäran, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som föreslog att debatten och omröstningen skulle hållas vid sammanträdesperioden i september, Rebecca Harms och Manfred Weber som uttalade sitt stöd för det sistnämnda förslaget.

Parlamentet avvisade den ursprungliga begäran genom omröstning med namnupprop (116 röster för, 169 röster emot, 70 nedlagda röster).

Parlamentet godkände ALDE-gruppens förslag genom elektronisk omröstning (276 röster för, 52 röster emot, 18 nedlagda röster).

Onsdag

— Begäran från S&D-gruppen om att som andra punkt på eftermiddagens föredragningslista föra upp en debatt om uttalandet från kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om "Nya initiativ för fredsprocessen i Mellanöstern".

Talare: Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, som talade för begäran, och Neoklis Sylikiotis, som talade mot begäran.

Parlamentet godkände denna begäran genom elektronisk omröstning (174 röster för, 136 röster emot, 17 nedlagda röster).

Torsdag

— Begäran från PPE-gruppen om att istället för debatten om "Bahreïn" (punkt 90 i PDOJ) hålla en debatt om "Terrordåen i Bangladesh" hade dragits tllbaka (punkt 4 i protokollet av den 4.7.2016). Parlamentet godkände att denna begäran dragits tillbaka.

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy