Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0268(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0276/2015

Внесени текстове :

A8-0276/2015

Разисквания :

PV 04/07/2016 - 13
CRE 04/07/2016 - 13

Гласувания :

PV 05/07/2016 - 4.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0296

Протокол
Понеделник, 4 юли 2016 г. - Страсбург

13. Пределни стойности за извънпътната техника ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията към пределните стойности на емисиите и към одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътната техника [COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

Elisabetta Gardini представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се: Jiří Pospíšil (докладчик по становището на комисията IMCO), Giovanni La Via, от името на групата PPE, Tibor Szanyi, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Stefan Eck, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, и Mireille D'Ornano, от името на групата ENF.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Ivan Jakovčić и Jasenko Selimovic.

Изказаха се: Marianne Thyssen и Elisabetta Gardini.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.2 от протокола от 5.7.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност