Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/0268(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0276/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0276/2015

Keskustelut :

PV 04/07/2016 - 13
CRE 04/07/2016 - 13

Äänestykset :

PV 05/07/2016 - 4.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0296

Pöytäkirja
Maanantai 4. heinäkuuta 2016 - Strasbourg

13. Liikkuvien työkoneiden päästöraja-arvot ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottoreiden päästöraja-arvoihin ja tyyppihyväksyntään liittyvistä vaatimuksista [COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

Elisabetta Gardini esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jiří Pospíšil (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Giovanni La Via PPE-ryhmän puolesta, Tibor Szanyi S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Stefan Eck GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta ja Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Jasenko Selimovic.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen ja Elisabetta Gardini.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2016, kohta 4.2.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö