Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0268(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0276/2015

Teksty złożone :

A8-0276/2015

Debaty :

PV 04/07/2016 - 13
CRE 04/07/2016 - 13

Głosowanie :

PV 05/07/2016 - 4.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0296

Protokół
Poniedziałek, 4 lipca 2016 r. - Strasburg

13. Wartości graniczne dotyczące niedrogowych maszyn ruchomych ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji i homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do niedrogowych maszyn ruchomych [COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

Elisabetta Gardini przedstawiła sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali: Jiří Pospíšil (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Giovanni La Via w imieniu grupy PPE, Tibor Szanyi w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Stefan Eck w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, i Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias, Ivan Jakovčić i Jasenko Selimovic.

Głos zabrały: Marianne Thyssen i Elisabetta Gardini.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.2 protokołu z dnia 5.7.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności