Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0268(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0276/2015

Ingivna texter :

A8-0276/2015

Debatter :

PV 04/07/2016 - 13
CRE 04/07/2016 - 13

Omröstningar :

PV 05/07/2016 - 4.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0296

Protokoll
Måndagen den 4 juli 2016 - Strasbourg

13. Utsläppsgränser för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om krav för utsläppsgränser och typgodkännande för förbränningsmotorer i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg [COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

Elisabetta Gardini redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Jiří Pospíšil (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Giovanni La Via för PPE-gruppen, Tibor Szanyi för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, och Mireille D'Ornano för ENF-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Ivan Jakovčić och Jasenko Selimovic.

Talare: Marianne Thyssen och Elisabetta Gardini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.2 i protokollet av den 5.7.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy