Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2321(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0204/2016

Внесени текстове :

A8-0204/2016

Разисквания :

PV 04/07/2016 - 14
CRE 04/07/2016 - 14

Гласувания :

PV 05/07/2016 - 4.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0297

Протокол
Понеделник, 4 юли 2016 г. - Страсбург

14. Бежанци: социално приобщаване и интеграция на пазара на труда (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно бежанците: социално приобщаване и интеграция на пазара на труда [2015/2321(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Brando Benifei (A8-0204/2016)

Brando Benifei представи доклада.

Изказа се Julie Ward (докладчик по становището на комисията CULT).

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се: Thomas Mann, от името на групата PPE, Jutta Steinruck, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Renate Weber, от името на групата ALDE, Tania González Peñas, от името на групата GUE/NGL, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, и Laura Agea, от името на групата EFDD.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Franz Obermayr, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Ádám Kósa, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Juan Fernando López Aguilar, Sotirios Zarianopoulos, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Franz Obermayr, Sofia Ribeiro, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, Lampros Fountoulis, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Julie Ward, Michaela Šojdrová, Javi López, Ruža Tomašić, Udo Voigt, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Thomas Mann, Claude Rolin, Arne Gericke, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Romana Tomc, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska и Marcus Pretzell.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Grapini, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes и Krisztina Morvai.

Изказаха се: Marianne Thyssen и Brando Benifei.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.3 от протокола от 5.7.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност