Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2321(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0204/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0204/2016

Keskustelut :

PV 04/07/2016 - 14
CRE 04/07/2016 - 14

Äänestykset :

PV 05/07/2016 - 4.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0297

Pöytäkirja
Maanantai 4. heinäkuuta 2016 - Strasbourg

14. Pakolaiset: sosiaalinen osallisuus ja integroituminen työmarkkinoille (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö pakolaisista: sosiaalinen osallisuus ja integroituminen työmarkkinoille [2015/2321(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Brando Benifei (A8-0204/2016)

Brando Benifei esitteli mietinnön.

Julie Ward (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Thomas Mann PPE-ryhmän puolesta, Jutta Steinruck S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta, Tania González Peñas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Puheenvuorot: Franz Obermayr ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Ádám Kósa, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Juan Fernando López Aguilar, Sotirios Zarianopoulos, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Franz Obermayr, Sofia Ribeiro, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, Lampros Fountoulis, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Julie Ward, Michaela Šojdrová, Javi López, Ruža Tomašić, Udo Voigt, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Thomas Mann, Claude Rolin, Arne Gericke, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Romana Tomc, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ja Marcus Pretzell.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Grapini, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes ja Krisztina Morvai.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen ja Brando Benifei.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2016, kohta 4.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö