Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2321(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0204/2016

Ingediende teksten :

A8-0204/2016

Debatten :

PV 04/07/2016 - 14
CRE 04/07/2016 - 14

Stemmingen :

PV 05/07/2016 - 4.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0297

Notulen
Maandag 4 juli 2016 - Straatsburg

14. Vluchtelingen: sociale inclusie en integratie op de arbeidsmarkt (debat)
CRE

Verslag over vluchtelingen: sociale inclusie en integratie op de arbeidsmarkt [2015/2321(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Brando Benifei (A8-0204/2016)

Brando Benifei leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Julie Ward (rapporteur voor advies van de Commissie CULT).

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Thomas Mann, namens de PPE-Fractie, Jutta Steinruck, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Renate Weber, namens de ALDE-Fractie, Tania González Peñas, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, en Laura Agea, namens de EFDD-Fractie.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Franz Obermayr, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Ádám Kósa, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Juan Fernando López Aguilar, Sotirios Zarianopoulos, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Franz Obermayr, Sofia Ribeiro, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, Lampros Fountoulis, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Julie Ward, Michaela Šojdrová, Javi López, Ruža Tomašić, Udo Voigt, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Thomas Mann, Claude Rolin, Arne Gericke, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Romana Tomc, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska en Marcus Pretzell.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Grapini, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Brando Benifei.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.3 van de notulen van 5.7.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid