Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2321(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0204/2016

Teksty złożone :

A8-0204/2016

Debaty :

PV 04/07/2016 - 14
CRE 04/07/2016 - 14

Głosowanie :

PV 05/07/2016 - 4.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0297

Protokół
Poniedziałek, 4 lipca 2016 r. - Strasburg

14. Uchodźcy: włączenie społeczne i integracja na rynku pracy (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie uchodźców: włączenie społeczne i integracja na rynku pracy [2015/2321(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Brando Benifei (A8-0204/2016)

Brando Benifei przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Julie Ward (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT).

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali: Thomas Mann w imieniu grupy PPE, Jutta Steinruck w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Renate Weber w imieniu grupy ALDE, Tania González Peñas w imieniu grupy GUE/NGL, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, i Laura Agea w imieniu grupy EFDD.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Franz Obermayr w imieniu grupy ENF, Zoltán Balczó niezrzeszony, Ádám Kósa, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Juana Fernando Lópeza Aguilara, Sotirios Zarianopoulos, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Franza Obermayra, Sofia Ribeiro, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, Lampros Fountoulis, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Julie Ward, Michaela Šojdrová, Javi López, Ruža Tomašić, Udo Voigt, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Thomasa Manna, Claude Rolin, Arne Gericke, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčića, Romana Tomc, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska i Marcus Pretzell.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Maria Grapini, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes i Krisztina Morvai.

Głos zabrali: Marianne Thyssen i Brando Benifei.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.3 protokołu z dnia 5.7.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności