Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2321(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0204/2016

Texte depuse :

A8-0204/2016

Dezbateri :

PV 04/07/2016 - 14
CRE 04/07/2016 - 14

Voturi :

PV 05/07/2016 - 4.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0297

Proces-verbal
Luni, 4 iulie 2016 - Strasbourg

14. Refugiații: incluziunea socială și integrarea pe piața muncii (dezbatere)
CRE

Raport referitor la refugiați: incluziunea socială și integrarea pe piața muncii [2015/2321(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Brando Benifei (A8-0204/2016)

Brando Benifei și-a prezentat raportul.

A intervenit Julie Ward (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT).

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit: Thomas Mann, în numele Grupului PPE, Jutta Steinruck, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Renate Weber, în numele Grupului ALDE, Tania González Peñas, în numele Grupului GUE/NGL, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, și Laura Agea, în numele Grupului EFDD.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Au intervenit: Franz Obermayr, în numele Grupului ENF, Zoltán Balczó, neafiliat, Ádám Kósa, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Juan Fernando López Aguilar, Sotirios Zarianopoulos, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Franz Obermayr, Sofia Ribeiro, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, Lampros Fountoulis, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Julie Ward, Michaela Šojdrová, Javi López, Ruža Tomašić, Udo Voigt, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Thomas Mann, Claude Rolin, Arne Gericke, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Romana Tomc, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska și Marcus Pretzell.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Grapini, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes și Krisztina Morvai.

Au intervenit: Marianne Thyssen și Brando Benifei.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.3 al PV din 5.7.2016.

Notă juridică - Politica de confidențialitate