Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2321(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0204/2016

Predkladané texty :

A8-0204/2016

Rozpravy :

PV 04/07/2016 - 14
CRE 04/07/2016 - 14

Hlasovanie :

PV 05/07/2016 - 4.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0297

Zápisnica
Pondelok, 4. júla 2016 - Štrasburg

14. Utečenci: sociálne začleňovanie a integrácia na trhu práce (rozprava)
CRE

Správa o utečencoch: sociálne začleňovanie a integrácia na trhu práce [2015/2321(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Brando Benifei (A8-0204/2016)

Brando Benifei uviedol správu.

V rozprave vystúpila Julie Ward (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Thomas Mann v mene skupiny PPE, Jutta Steinruck v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Renate Weber v mene skupiny ALDE, Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE a Laura Agea v mene skupiny EFDD.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Franz Obermayr v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Ádám Kósa, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Juan Fernando López Aguilar, Sotirios Zarianopoulos, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Franz Obermayr, Sofia Ribeiro, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, Lampros Fountoulis, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Julie Ward, Michaela Šojdrová, Javi López, Ruža Tomašić, Udo Voigt, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Thomas Mann, Claude Rolin, Arne Gericke, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Romana Tomc, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a Marcus Pretzell.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Grapini, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes a Krisztina Morvai.

Vystúpili: Marianne Thyssen a Brando Benifei.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.3 zápisnice zo dňa 5.7.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia