Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2321(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0204/2016

Ingivna texter :

A8-0204/2016

Debatter :

PV 04/07/2016 - 14
CRE 04/07/2016 - 14

Omröstningar :

PV 05/07/2016 - 4.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0297

Protokoll
Måndagen den 4 juli 2016 - Strasbourg

14. Flyktingars sociala delaktighet och integration på arbetsmarknaden (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om flyktingars sociala delaktighet och integration på arbetsmarknaden [2015/2321(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Brando Benifei (A8-0204/2016)

Brando Benifei redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Julie Ward (föredragande av yttrande från utskottet CULT).

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Thomas Mann för PPE-gruppen, Jutta Steinruck för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Renate Weber för ALDE-gruppen, Tania González Peñas för GUE/NGL-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, och Laura Agea för EFDD-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Franz Obermayr för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Ádám Kósa, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Juan Fernando López Aguilar, Sotirios Zarianopoulos, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Franz Obermayr, Sofia Ribeiro, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, Lampros Fountoulis, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Julie Ward, Michaela Šojdrová, Javi López, Ruža Tomašić, Udo Voigt, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Thomas Mann, Claude Rolin, Arne Gericke, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Romana Tomc, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska och Marcus Pretzell.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes och Krisztina Morvai.

Talare: Marianne Thyssen och Brando Benifei.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.3 i protokollet av den 5.7.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy