Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2793(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000094/2016

Внесени текстове :

O-000094/2016 (B8-0709/2016)

Разисквания :

PV 04/07/2016 - 15
CRE 04/07/2016 - 15

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Понеделник, 4 юли 2016 г. - Страсбург

15. Гаранция за младежта и инициативата за младежка заетост (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос с искане за устен отговор (O-000094/2016), зададен от Thomas Händel, от името на комисията EMPL, към Комисията: „Гаранция за младежта“ и инициативата за младежка заетост (2016/2793(RSP)) (B8-0709/2016)

Thomas Händel разви въпроса.

Marianne Thyssen (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Elisabeth Morin-Chartier, от името на групата PPE, Brando Benifei, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Joachim Starbatty, от името на групата ECR, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Tania González Peñas, от името на групата GUE/NGL, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, Laura Agea, от името на групата EFDD, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Brando Benifei, Anne Sander, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Marita Ulvskog, Beatrix von Storch, Siegfried Mureşan, Agnes Jongerius, Sofia Ribeiro и Sergio Gutiérrez Prieto.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica и Georgios Epitideios.

Изказа се Marianne Thyssen.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност