Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2793(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000094/2016

Ingediende teksten :

O-000094/2016 (B8-0709/2016)

Debatten :

PV 04/07/2016 - 15
CRE 04/07/2016 - 15

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Maandag 4 juli 2016 - Straatsburg

15. Jongerengarantie en jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000094/2016) van Thomas Händel, namens de Commissie EMPL, aan de Commissie: Jongerengarantie en jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (2016/2793(RSP)) (B8-0709/2016)

Thomas Händel licht de vraag toe.

Marianne Thyssen (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Elisabeth Morin-Chartier, namens de PPE-Fractie, Brando Benifei, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Joachim Starbatty, namens de ECR-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Tania González Peñas, namens de GUE/NGL-Fractie, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Brando Benifei, Anne Sander, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Marita Ulvskog, Beatrix von Storch, Siegfried Mureşan, Agnes Jongerius, Sofia Ribeiro en Sergio Gutiérrez Prieto.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid