Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2793(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000094/2016

Teksty złożone :

O-000094/2016 (B8-0709/2016)

Debaty :

PV 04/07/2016 - 15
CRE 04/07/2016 - 15

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Poniedziałek, 4 lipca 2016 r. - Strasburg

15. Gwarancja dla młodzieży i Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (debata)
Pełne sprawozdanie

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000094/2016), które skierował Thomas Händel, w imieniu komisji EMPL, do Komisji: Gwarancja dla młodzieży i Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (2016/2793(RSP)) (B8-0709/2016)

Thomas Händel rozwinął pytanie.

Marianne Thyssen (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Elisabeth Morin-Chartier w imieniu grupy PPE, Brando Benifei w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčića, Joachim Starbatty w imieniu grupy ECR, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Tania González Peñas w imieniu grupy GUE/NGL, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Brando Benifeiego, Anne Sander, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Marita Ulvskog, Beatrix von Storch, Siegfried Mureşan, Agnes Jongerius, Sofia Ribeiro i Sergio Gutiérrez Prieto.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica i Georgios Epitideios.

Głos zabrała Marianne Thyssen.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności