Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2793(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000094/2016

Predkladané texty :

O-000094/2016 (B8-0709/2016)

Rozpravy :

PV 04/07/2016 - 15
CRE 04/07/2016 - 15

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Pondelok, 4. júla 2016 - Štrasburg

15. Záruka pre mladých ľudí a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000094/2016), ktorú položil Thomas Händel, v mene výboru EMPL, pre Komisiu: Záruka pre mladých ľudí a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (2016/2793(RSP)) (B8-0709/2016)

Thomas Händel rozvinul otázku.

Marianne Thyssen (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Elisabeth Morin-Chartier v mene skupiny PPE, Brando Benifei v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Joachim Starbatty v mene skupiny ECR, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Brando Benifei, Anne Sander, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Marita Ulvskog, Beatrix von Storch, Siegfried Mureşan, Agnes Jongerius, Sofia Ribeiro a Sergio Gutiérrez Prieto.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica a Georgios Epitideios.

Vystúpila Marianne Thyssen.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia