Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2793(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000094/2016

Ingivna texter :

O-000094/2016 (B8-0709/2016)

Debatter :

PV 04/07/2016 - 15
CRE 04/07/2016 - 15

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Måndagen den 4 juli 2016 - Strasbourg

15. Ungdomsgarantin och ungdomssysselsättningsinitiativet (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande (O-000094/2016) från Thomas Händel, för utskottet EMPL, till kommissionen: Ungdomsgarantin och ungdomssysselsättningsinitiativet (2016/2793(RSP)) (B8-0709/2016)

Thomas Händel utvecklade frågan.

Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Elisabeth Morin-Chartier för PPE-gruppen, Brando Benifei för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Joachim Starbatty för ECR-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Tania González Peñas för GUE/NGL-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Brando Benifei, Anne Sander, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Marita Ulvskog, Beatrix von Storch, Siegfried Mureşan, Agnes Jongerius, Sofia Ribeiro och Sergio Gutiérrez Prieto.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica och Georgios Epitideios.

Talare: Marianne Thyssen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy