Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0149(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0213/2016

Внесени текстове :

A8-0213/2016

Разисквания :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Гласувания :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Обяснение на вота
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

Протокол
Понеделник, 4 юли 2016 г. - Страсбург

16. Етикетиране на енергийната ефективност ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на нормативна рамка за етикетиране на енергийната ефективност и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Dario Tamburrano представи доклада.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказа се Herbert Reul, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Martina Werner, от името на групата S&D, Ashley Fox, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Lieve Wierinck, Neoklis Sylikiotis, Benedek Jávor, Barbara Kappel, Gunnar Hökmark, Flavio Zanonato, José Blanco López и Jeppe Kofod.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Notis Marias, Ivan Jakovčić и Seán Kelly.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Dario Tamburrano.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.4 от протокола от 6.7.2016 г г.

Правна информация - Политика за поверителност