Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0149(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0213/2016

Ingediende teksten :

A8-0213/2016

Debatten :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Stemmingen :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Stemverklaringen
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

Notulen
Maandag 4 juli 2016 - Straatsburg

16. Energie-efficiëntie-etikettering ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-efficiëntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Dario Tamburrano leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Herbert Reul, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Martina Werner, namens de S&D-Fractie, Ashley Fox, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Lieve Wierinck, Neoklis Sylikiotis, Benedek Jávor, Barbara Kappel, Gunnar Hökmark, Flavio Zanonato, José Blanco López en Jeppe Kofod.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Notis Marias, Ivan Jakovčić en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Dario Tamburrano.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.4 van de notulen van 6.7.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid