Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0149(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0213/2016

Predkladané texty :

A8-0213/2016

Rozpravy :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Hlasovanie :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Vysvetlenie hlasovaní
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

Zápisnica
Pondelok, 4. júla 2016 - Štrasburg

16. Označovanie energetickej účinnosti ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec pre označovanie energetickej účinnosti a zrušuje smernica 2010/30/EÚ [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Dario Tamburrano uviedol správu.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

V rozprave vystúpil Herbert Reul v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Martina Werner v mene skupiny S&D, Ashley Fox v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Lieve Wierinck, Neoklis Sylikiotis, Benedek Jávor, Barbara Kappel, Gunnar Hökmark, Flavio Zanonato, José Blanco López a Jeppe Kofod.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Seán Kelly.

Vystúpili: Cecilia Malmström a Dario Tamburrano.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.4 zápisnice zo dňa 6.7.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia