Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0149(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0213/2016

Ingivna texter :

A8-0213/2016

Debatter :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Omröstningar :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Röstförklaringar
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

Protokoll
Måndagen den 4 juli 2016 - Strasbourg

16. Energieffektivitetsmärkning ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en ram för energieffektivitetsmärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Dario Tamburrano redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Herbert Reul för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Martina Werner för S&D-gruppen, Ashley Fox för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Lieve Wierinck, Neoklis Sylikiotis, Benedek Jávor, Barbara Kappel, Gunnar Hökmark, Flavio Zanonato, José Blanco López och Jeppe Kofod.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Seán Kelly.

Talare: Cecilia Malmström och Dario Tamburrano.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.4 i protokollet av den 6.7.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy