Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2038(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0217/2016

Разисквания :

PV 04/07/2016 - 17
CRE 04/07/2016 - 17

Гласувания :

PV 05/07/2016 - 4.4
CRE 05/07/2016 - 4.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0298

Протокол
Понеделник, 4 юли 2016 г. - Страсбург

17. Социални и екологични стандарти, права на човека и корпоративна отговорност - Далновидна и иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад за изпълнение на препоръките от 2010 г. на Европейския парламент относно социалните и екологичните стандарти, правата на човека и корпоративната отговорност [2015/2038(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

Доклад относно нова далновидна и иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите [2015/2105(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

Eleonora Forenza и Tiziana Beghin представиха своите доклади.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Lola Sánchez Caldentey (докладчик по становището на комисията DEVE), João Pimenta Lopes (докладчик по становището на комисията FEMM), Tokia Saïfi (докладчик по становището на комисията AFET), Jan Zahradil (докладчик по становището на комисията DEVE), Joachim Schuster (докладчик по становището на комисията EMPL), Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (докладчик по становището на комисията ITRE), Dita Charanzová (докладчик по становището на комисията IMCO), Esther Herranz García (докладчик по становището на комисията AGRI), Jarosław Wałęsa, от името на групата PPE, David Martin, от името на групата S&D, Emma McClarkin, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Anne-Marie Mineur, Heidi Hautala и Laima Liucija Andrikienė.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се: Emmanuel Maurel, Karoline Graswander-Hainz и Pedro Silva Pereira.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Julie Ward, Ruža Tomašić, Miguel Viegas, Csaba Sógor, Notis Marias и Stanislav Polčák.

Изказаха се: Cecilia Malmström, Eleonora Forenza и Tiziana Beghin.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.4 от протокола от 5.7.2016 г и точка 4.5 от протокола от 5.7.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност