Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2038(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0217/2016

Debaty :

PV 04/07/2016 - 17
CRE 04/07/2016 - 17

Głosowanie :

PV 05/07/2016 - 4.4
CRE 05/07/2016 - 4.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0298

Protokół
Poniedziałek, 4 lipca 2016 r. - Strasburg

17. Normy społeczne i środowiskowe, prawa człowieka i odpowiedzialność biznesu - Perspektywiczna i innowacyjna przyszła strategia w dziedzinie handlu i inwestycji (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia zaleceń Parlamentu z 2010 r. dotyczących norm społecznych i środowiskowych, praw człowieka i odpowiedzialności biznesu [2015/2038(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

Sprawozdanie w sprawie nowej perspektywicznej i innowacyjnej przyszłej strategii w dziedzinie handlu i inwestycji [2015/2105(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

Eleonora Forenza i Tiziana Beghin przedstawiły sprawozdania.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Lola Sánchez Caldentey (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), João Pimenta Lopes (sprawozdawca komisji opiniodawczej FEMM), Tokia Saïfi (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFET), Jan Zahradil (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Joachim Schuster (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Dita Charanzová (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Esther Herranz García (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Jarosław Wałęsa w imieniu grupy PPE, David Martin w imieniu grupy S&D, Emma McClarkin w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Anne-Marie Mineur, Heidi Hautala i Laima Liucija Andrikienė.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Emmanuel Maurel, Karoline Graswander-Hainz i Pedro Silva Pereira.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Julie Ward, Ruža Tomašić, Miguel Viegas, Csaba Sógor, Notis Marias i Stanislav Polčák.

Głos zabrały: Cecilia Malmström, Eleonora Forenza i Tiziana Beghin.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.4 protokołu z dnia 5.7.2016 i pkt 4.5 protokołu z dnia 5.7.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności