Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2038(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0217/2016

Rozpravy :

PV 04/07/2016 - 17
CRE 04/07/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 05/07/2016 - 4.4
CRE 05/07/2016 - 4.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0298

Zápisnica
Pondelok, 4. júla 2016 - Štrasburg

17. Sociálne a environmentálne normy, ľudské práva a sociálna zodpovednosť podnikov - Nová inovatívna stratégia v oblasti obchodu a investícií orientovaná na budúcnosť (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o vykonávaní odporúčaní Parlamentu z roku 2010 o sociálnych a environmentálnych normách, ľudských právach a sociálnej zodpovednosti podnikov [2015/2038(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

Správa o novej inovatívnej stratégii v oblasti obchodu a investícií orientovanej na budúcnosť [2015/2105(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

Eleonora Forenza a Tiziana Beghin uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Lola Sánchez Caldentey (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko), João Pimenta Lopes (spravodajca výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Tokia Saïfi (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko), Jan Zahradil (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Joachim Schuster (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Dita Charanzová (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Esther Herranz García (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Jarosław Wałęsa v mene skupiny PPE, David Martin v mene skupiny S&D, Emma McClarkin v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Anne-Marie Mineur, Heidi Hautala a Laima Liucija Andrikienė.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Emmanuel Maurel, Karoline Graswander-Hainz a Pedro Silva Pereira.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Julie Ward, Ruža Tomašić, Miguel Viegas, Csaba Sógor, Notis Marias a Stanislav Polčák.

Vystúpili: Cecilia Malmström, Eleonora Forenza a Tiziana Beghin.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.4 zápisnice zo dňa 5.7.2016 a bod 4.5 zápisnice zo dňa 5.7.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia