Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2038(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0217/2016

Debatter :

PV 04/07/2016 - 17
CRE 04/07/2016 - 17

Omröstningar :

PV 05/07/2016 - 4.4
CRE 05/07/2016 - 4.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0298

Protokoll
Måndagen den 4 juli 2016 - Strasbourg

17. Sociala och miljömässiga normer, mänskliga rättigheter och företagens ansvar - En ny framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om genomförande av parlamentets rekommendationer från 2010 om sociala och miljömässiga normer, mänskliga rättigheter och företagens ansvar [2015/2038(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

Betänkande om en ny framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar [2015/2105(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

Eleonora Forenza och Tiziana Beghin redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Lola Sánchez Caldentey (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), João Pimenta Lopes (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Tokia Saïfi (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Jan Zahradil (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Joachim Schuster (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Dita Charanzová (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Esther Herranz García (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Jarosław Wałęsa för PPE-gruppen, David Martin för S&D-gruppen, Emma McClarkin för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Anne-Marie Mineur, Heidi Hautala och Laima Liucija Andrikienė.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Emmanuel Maurel, Karoline Graswander-Hainz och Pedro Silva Pereira.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Julie Ward, Ruža Tomašić, Miguel Viegas, Csaba Sógor, Notis Marias och Stanislav Polčák.

Talare: Cecilia Malmström, Eleonora Forenza och Tiziana Beghin.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.4 i protokollet av den 5.7.2016 och punkt 4.5 i protokollet av den 5.7.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy