Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Esmaspäev, 4. juuli 2016 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.In memoriam
 3.Presidentuuri avaldus
 4.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 5.Parlamendi koosseis
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 8.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 9.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 10.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 11.Esitatud dokumendid
 12.Tööplaan
 13.Väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate heite piirnormid ***I (arutelu)
 14.Pagulased: sotsiaalne kaasamine ja tööturule integreerimine (arutelu)
 15.Noortegarantii ja noorte tööhõive algatus (arutelu)
 16.Energiamärgistus ***I (arutelu)
 17.Sotsiaalsed ja keskkonnastandardid, inimõigused ja ettevõtja sotsiaalne vastutus - Kaugelevaatav ja innovaatiline tulevane kaubandus- ja investeerimisstrateegia (arutelu)
 18.Inimkaubanduse vastane võitlus ELi välissuhetes (lühiettekanne)
 19.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (140 kb) Kohalolijate nimekiri (58 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (33 kb) 
 
Protokoll (74 kb) Kohalolijate nimekiri (36 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (15 kb) 
 
Protokoll (224 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (263 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika